Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Kłecku


nr rachunku bankowego:
94 2030 0045 1110 0000 0235 6580


kod Swift Banku: GOPZPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL94 2030 0045 1110 0000 0235 6580