Poniżej przedstawiamy sprawozdania finansowe i merytoryczne całej naszej organizacji. W sprawozdaniach tych ujęte są sprawozdania ze wszystkich naszych jednostek.

rok 2016

sprawozdanie finansowe za 2016 r.

sprawozdanie merytoryczne za 2016 r.

rok 2015

sprawozdanie finansowe za 2015 r.

sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

rok 2014

sprawozdanie finansowe za 2014 r.

sprawozdanie merytoryczne za 2014 r.

rok 2013

sprawozdanie finansowe za 2013 r.

sprawozdanie merytoryczne za 2013 r.

rok 2012

sprawozdanie finansowe za 2012 r.

sprawozdanie merytoryczne za 2012 r.

rok 2011

sprawozdanie finansowe za 2011 r.

sprawozdanie merytoryczne za 2011 r.

rok 2010

sprawozdanie finansowe za 2010 r.

sprawozdanie merytoryczne za 2010 r.